Email:

Gràcies al EDITOR DE MEMÒRIES crearàs de forma ràpida i còmoda la memòria del projecte i podràs exportar-la a arxius pdf/doc, estalviant temps, diners i possibles errors. L'EDITOR DE MEMÒRIES et permet la gestió ràpida dels conceptes del CTE, amb una consulta dels condicionants i els paràmetres segons la tipologia i situació del teu projecte.

Obtener Adobe Flash Player

  REGISTRA'T I ACCEDEIX A LA DEMOÚLTIMES MEMÒRIES CREADES  

17/01/2019 - 4608 Habitatge unifamiliar aillat amb piscina | Escala (L'), Girona

15/01/2019 - REFORMA I AMPLIACIÓ D'UN EDIFICI ENTRE MITGERES | Terrassa, Barcelona

14/01/2019 - REHABILITACIÓN DE LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA PARA AULA Y SERVICIOS CULTURALES | Riudecanyes, Tarragona

07/01/2019 - Residencia asistida para mayores en El Finestrat, Alicante | Finestrat, Alicante

Està activada una actualització del Editor amb una aplicació per a redactar l'Estudi bàsic de seguretat i salut Recomanem als nous usuaris que provin l’Editor per a conèixer amb detall les seves expectatives Amb l'Editor es pot redactar memòries per a projectes de reformes, ampliacions i canvis d'ús en edificis existents. Recordem que la memòria constructiva només s’ha activat fins a MC 2 Sistema estructural Per actualitzar algun punt en un arxiu creat abans d’aquesta actualització, consultar a PREGUNTES FREQÜENTS “Tinc començada una memòria, què puc fer per treballar sobre la última versió de l'Editor?”
Arquidoc Software © Creat per Optalia Dissenyada per Imma Casals